flisförråd

Efter många års erfarenhet med olika typer av flisförråd koncentrerar vi oss idag på två typer: övermatare och skrapbotten. Detta för att undvika driftstörningar och att kunna lagra tillräcklig mängd bränsle för att minimera påfyllningsarbetet.