flisförråd och fliseldning

Förrådet rymmer 158m³-300m³ flis beroende på pannstorlek​.
Vår egendesignade övermatare är väldigt driftsäker och energisnål. Övermataren skrapar flis från toppen av högen som faller ned över tvärmataren som transporterar flisen in i panncentralen.

Vi tillverkar även traditionella skrapbottnar men förespråkar övermataren då den är servicevänlig, energisnål, driftsäker och billigare att montera