streamer 2

De tidiga åren.

Företaget startades som enskild firma av Ulf Thors 1969 för att bedriva svets- och reparationsarbeten av skogsmaskiner. Bl.a hade företaget service för Ford och Kokums. Verksamheten övergick successivt till att utveckla nya konstruktioner och förbättra befintliga maskiner.

Under mitten av 1970-talet byggde företaget upp ett system för transporter av båtar respektive släpvagnar för Jofa AB, Malung och Maskin & Motor, Östersund.

I slutet av 1970-talet började företaget tillverkning av fliseldningsutrustning för villabruk, vilket senare utvecklades till större enheter.


Panncentraler.

Första prefabricerade panncentralen, vilken faktiskt fortfarande är i bruk, levererades 1983 till Hässelbyholms Gård i Strängnäs.

Vid samma tid startades tillverkning av övermataren. Övermataren är en konstruktion för frammatning av fastbränsle som tagits fram och utvecklats av Mekano.

Under åren har Mekano även tillverkat stålkonstruktioner för byggnader.


Idag.

Mekanos koncept bygger på att leverera centraler enligt ett beprövat koncept som sedan justeras för att passa kundens behov. Detta sker genom en personlig kontakt med besök och därefter en anpassad offert för aktuellt objekt. Mekanos egen personal leverar och monterar modulerna till en komplett panncentral hos kunden.


Våra kunder

Mekano har ett brett kundnät som sträcker sig genom många områden. Några exempel:
-Lantgårdar med stora bostadshus, ekonomibyggnader och spannmålstorkning.
-lokala energibolag, med mindre fjärrvärmenät upp till 3 MW eller med behov av extrapanna/sattelitcentral.
-Industrifastighetsägare och växthusägare finns även de med på listan.


Utveckling av vår utrustning sker kontinuerligt för att säkerhetställa att våra produkter alltid ligger i framkant!
Många av våra kunder har kommit i kontakt med oss genom andra nöjda kunder. Vi lägger stor vikt på att bygga en stark relation till kunden så att denne skall få så bra och flexibel service som möjligt.

Miljön står allt mer i fokus och då är Mekano ett företag i tiden, som redan för mer än 30 år satsade på en produkt för förnyelsebart bränsle.