streamer 2

byggnad


Pannrummet är byggt på stålstomme, klädd in- och utvändigt med profilerad plåt, golvet i målad tårplåt. Stenullsisolering i golv och väggar. Slagport med fönster. Flisförråd klätt invändigt med slätplåt och utvändigt med profilerad plåt, 4-delad vikport.