streamer 2

sotning och askutmatning


Sotning
Panna och rökgasrening är tryckluftssotade för att öka intervallet mellan manuell sotning och öka verkningsgraden. Kompressorn är utrustad med automatisk dränering och uttag för luftslang för att underlätta manuell sotning. Rymliga luckor finns i alla utrymmen som behöver sotas och askas ur. Sotningsredskap medföljer.

Askutmatning
Automatisk askutmatning ur eldstad och rökgasrening via kraftig skruv till askcontainer utanför byggnaden. Askcontainern är dimensionerad för ca en månads kontinuerlig drift utan behov av tömning. Containern är försedd med gaffeltunnlar för att enkelt kunna tömmas med t.ex lastmaskin.