streamer 2

styrning, el och larm

Panncentralen levereras med komplett elinstallation med potentialutjämning.

Automatikskåp Mekano PC, avsett för styrning av komplett flisanläggning innehåller:

  • Pekskärm 12” med processbilder till all reglering, styrning och larmöverv.
  • Driftsäker PLC-styrning
  • SafetyPLC för övervakning av anläggningens säkerhetsutrustning
  • Larmsändare för uppringning av mobiltelefon alt. via sms och mail.
  • Router för uppkoppling mot internet vilket möjliggör egen övervaknig, styrning av panna samt fjärrsupport.
  • Frekvensomriktare till matarskruv, fläktar och pumpar för att erhålla nogrann reglerad drift samt energieffektivitet
  • Kontinuerlig syrehaltsmätning i rökkanal bidrar till optimal förbränning. Vilket innebär vinst för både miljö och bränsleekonomi.