streamer 2

Panncentral med clean burn-panna

För kunder med ett mindre effektbehov erbjuder vi främst kompletta panncentraler med Herz-panna levererade från Clean Burn.

Herz-pannorna är mycket effektiva samt enkla att använda och underhålla.
Levereras i tillämpningar upp till 500kW.

Frånsett pannan, bygger centralen på samma principer som våra övriga system med övermatare, tvärmatare, transportskruv och styrsystem från Allen Bradley.