streamer 2

pumpmixer

Vi har nu nöjet att kunna erbjuda våra kunder en helt ny produkt. Främst ämnad att brukas inom relining-industrin. Våra pumpstationer har till uppgift att på ett så enkelt och noggrant sätt som möjligt blanda epoxy. Detta är för att göra arbetet snabbare, effektivare och renare. Alla parametrar ställs enkelt in på den användarvänliga skärmen för att få korrekt förhållande på blandningen.