streamer 2

panna och pannsockel


Panna
Pannan kommer från Arimax och finns i modeller från 120 till 3000kW, tryckklass 4-6bar.
Vi levererar pannorna med tryckluftsotning av stråken för att förlänga tiden mellan manuell sotning och öka verkningsgraden. Panna 250kW-1000kW är sidosotad 1500kW-3000kW är toppsotad.

Pannsockel
Pannsockeln är byggd i kraftig plåt, invändigt murad i eldfast tegel och isolerad med stenull. Sotluckor finns under vart stråk för att underlätta sotning. Aska ur eldstaden skruvas automatiskt ut via skruv till en askcontainer utanför byggnaden.