streamer 2

flisförråd och fliseldning

Fliseldning är ett tryggt och bekvämt sätt att värma din fastighet på som dessutom är energiefektivt. Flisförråd från oss rymmer 158m³-300m³ flis beroende på pannstorlek och är ett bra sätt att förvara fliset på​.

Vår egendesignade övermatare bidrar även till enklare fliseldning då den är både väldigt driftsäker och energisnål. Övermataren skrapar flis från toppen av högen som faller ned över tvärmataren som sedan transporterar flisen in i panncentralen.

Vi tillverkar även traditionella skrapbottnar men förespråkar övermataren då den är servicevänlig, energisnål, driftsäker och billigare att montera.