streamer 2

inmatning och förbränning


Inmatning
Inmatningen består av övermataren i flisförrådet. En hydraulisk tvärmatare med deltaskrapor som matar in flisen från flisförråd till pannrum. En transportskruv som matar det till en sluss i en brant vinkel för att förhindra tillbakabrand. Från slussen matas bränslet  till retortern via matarskruven där flisen eldas. Matarskruven är varvtalsstyrd. Skruvarna är tillverkade av massiv axel 50-55mm beronde pannstorlek. Diametern på inmatningsskruvarna är 150-175mm och är väldigt robusta.

Förbränning
Retorter av planrostertyp med en överliggande askpusher för att rensa rostret från aska. Keramiska sidostycken, rostfria sekundärblås och styrplåtar. Primär och sekundärfläkt är varvtalsstyrda via styrsystemet för att erhålla bästa förbränning.