streamer 2

säkerhet


Vårat säkerhetssystem är granskat och godkännt av kotrollorganet Inspecta AB. Pancentralen är CE-märkt
Alla våra panncentraler är utrustade med följande säkerhetsutrustning:

Ångsamlingrör
Säkherhetsventiler efter pannstorlek med spillrör
Katastofskydd
Flödesvakt
Överhettningstermostat
Lågtryckspressostat pannvatten
Högtryckspressostat pannvatten

Överhettningstermostat rökgastemperatur
Varvtalsvakt rökgasfläkt

Släckningsutrusninig
Rostfri vattentank kopplad till termisk vattenventil som vid eventuell tillbakabrand i matarskruv släcker branden oberoende av tillgång på el.