streamer 2

VÄRMESYSTEM och värmeverk

Kompletta värmeverk och värmesystem från oss på Mekano har god funktionalitet och är lätta att använda. Pannan är i grundutförande försedd med en returcirkulationspump för att förhindra rökgaskondensering. Cirpulationspump samt en väldimensionerad värmeväxlare för att skilja primär och sekundärsida. All rördragning från vår sida görs färdig innan montering av panncentralen. Vid montering finns efterfrågat antal kulvertrör förberdda med ventiler ovanför kulvertbrunnen i golvet färdiga att ansluta mot kundens system.

Vi erbjuder komplett styrning av vattensidan i våra värmeverk och värmesystem för bästa funktionalitet och ekonomi. Pumpar och reglerventiler styrs via systemets pekskärm där en överskådllig bild presenterar värden och ändringar görs.

Flera av våra anläggningar har levererats med dubbla kulvertkretsar och extra värmeväxlare för tappvarmvatten till tvättar. Kulvertkretsarna kan styras induviduellt för att t.ex använda den ena till uppvärmning av fastigheter och den andra för ett värmebatteri till spannmålstork. Vi skräddarsyr rörsystemen efter kundens behov.

Vi dimensionerar själva rörstorlek, pumpar, värmeväxlare m.m.
Vid behov kan vi även hjälpa till att dimensionera och tillhandahålla kulvert och värmeväxlare till fastigheter.


Standardutrustning
Primärsida (Panna)

Säkerhetsystem

Ångsamlingrör
Säkherhetsventiler efter pannstorlek med spillrör
Katastofskydd
Flödesvakt
Överhettningsskydd
Lågtryckspressostat
Högtryckspressostat

Övrigt

1st Cirkuklationspump
1st returcirkuklationspump eller Ventil beronde på system
1st expansionskärl med påfyllning
1st Manometerställ för mätning över filter m.m
1st Smutsfilter
1st Smutsfilter inkommande vatten
1st Värmemängsmätare
2st pt-100 givare
2st termometrar

Sekundärsida (kulvertsida)

2st säkrhetsventiler med spillrör
1st kulvertspump
1st expansionskärl med påfyllning
1st Manometerställ för mätning över filter m.m
1st Smutsfilter
1st Smutsfilter inkommande vatten
2st pt-100 givare
2st termometrar